Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Projekty zakończone 2018

Projekty Zakończone w 2018

Zobacz czego dotyczą te projekty

Razem w pełni sprawni 2018

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Województwo Dolnośląskie

CEL: Uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób niepełnosprawnych w najbliższym otoczeniu

OPIS: Zadanie polegało na kontynuacji idei projektu „Razem w pełni sprawni” – w tegorocznej edycji zrealizowaliśmy warsztaty dla 17 nauczycieli z 17 szkół, oraz warsztaty internetowe i stacjonarne dla uczniów wszystkich szkół, biorących udział w projekcie. Uczniowie zrealizowali własne projekty – etiudy filmowe, w których mierzyli się z pojęciami tolerancji, (nie)pełnosprawności, równości, teraźniejszości, zaufania, przeszłości, stereotypów, szacunku, wolności, empatii, różnorodności oraz przyszłości. Etiudy były prezentowane podczas gali podsumowującej.

TERMIN REALIZACJI: 2018-05-07 – 2018-12-31

https://test1.promykslonca.pl/rwps2018/

Wrocławski Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 2018

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Miejski Osrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ze środków PFRON

CEL: Zaspokajanie potrzeb i podnoszenie poziomu życia osób niepełnosprawnych mieszkających we Wrocławiu.

OPIS: W ramach zadania kontynuowaliśmy prowadzenie punktu informacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych), ich rodzin, otoczenia oraz podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Porady były bezpłatne i dotyczyły tematyki związanej z niepełnosprawnością: m.in. kwestii zdrowotnych, prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych, psychologicznych, edukacyjnych, realizowanych programów pomocowych itp., dystrybuowane były ulotki oraz informatory dotyczące działań podejmowanych we Wrocławiu na rzecz osób niepełnosprawnych i promowany był Wrocław jako miejsce przyjazne dla osób niepełnosprawnych.

TERMIN REALIZACJI: 2018-05-16 – 2018-12-31

http://niepelnosprawni-wroclaw.pl/

Mikołajki 2018

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Województwo Dolnośląskie

CEL: Wspieranie aktywności społecznej i kulturalnej dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin z regionu Dolnego Śląska.

OPIS: W ramach zadania zrealizowaliśmy imprezę mikołajkową dla 50 dzieci z niepełnosprawnościami. Dzieci obejrzały film „Kumba” z audiodeskrypcją i wzięły udział w spotkaniu ze Świętym Mikołajem oraz warsztatach plastycznych.

TERMIN REALIZACJI: 2018-10-15 – 2018-12-31

https://test1.promykslonca.pl/mikolajki-2018/

Rozwój kompetencji szkolnych i umiejętności społecznych przedszkolaków oraz poprawa kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

CEL: Osiągnięcie gotowości szkolnej i umiejętności dzieci z niepełnosprawnością, uczęszczających do Publicznego Przedszkola Integracyjnego „Promyk Słońca”.

OPIS: W ramach przeszkoliliśmy 20 nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie stymulowania rozwoju funkcji wykonawczych i zrealizowaliśmy zajęcia dodatkowe dla 34 dzieci z niepełnosprawnością, uczęszczających do Publicznego Przedszkola Integracyjnego „Promyk Słońca”.

TERMIN REALIZACJI: 2017-01-01 – 2018-04-30

https://test1.promykslonca.pl/rozwoj-kompetencji-szkolnych/

Profesjonaliści. Zwiększanie kompetencji asystentów osobistych osób niepełnosprawnych

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Województwo Dolnośląskie

CEL: Podniesienie standardu usług asystenckich, świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnością – klientów Fundacji.

OPIS: W ramach projektu zorganizowaliśmy warsztaty umiejętności zawodowych oraz warsztaty umiejętności miękkich – superwizje, w których uczestniczyli asystenci osób z niepełnosprawnością, zatrudnieni w Fundacji “Promyk Słońca”.

TERMIN REALIZACJI: 2018-08-01 – 2018-12-31