Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Projekty zakończone 2017

Projekty Zakończone w 2017

Zobacz czego dotyczą te projekty

Razem w pełni sprawni 2017

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

CEL: Uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób niepełnosprawnych w najbliższym otoczeniu

OPIS: : Zadanie polegało na kontynuacji idei projektu „Razem w pełni sprawni” – w tegorocznej edycji zrealizowaliśmy warsztaty dla 14 nauczycieli z 12 szkół, oraz warsztaty internetowe dla 36 uczniów i stacjonarne dla uczniów wszystkich szkół, biorących udział w projekcie. Uczniowie zrealizowali własne projekty – etiudy filmowe, w których mierzyli się z pojęciami tolerancji, (nie)pełnosprawności, równości, teraźniejszości, zaufania, przeszłości, stereotypów, szacunku, wolności, empatii, różnorodności oraz przyszłości. Etiudy były prezentowane podczas gali podsumowującej, można je też obejrzeć na kanale Fundacji Promyk Słońca na portalu YouTube.

TERMIN REALIZACJI: 2017-05-08 – 2017-12-31

Wrocławski Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gmina Wrocław ze środków PFRON

CEL: Zaspokajanie potrzeb i podnoszenie poziomu życia osób niepełnosprawnych mieszkających we Wrocławiu.

OPIS: W ramach zadania kontynuowaliśmy prowadzenie punktu informacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych), ich rodzin, otoczenia oraz podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Porady były bezpłatne i dotyczyły tematyki związanej z niepełnosprawnością: m.in. kwestii zdrowotnych, prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych, psychologicznych, edukacyjnych, realizowanych programów pomocowych itp., dystrybuowane były ulotki oraz informatory dotyczące działań podejmowanych we Wrocławiu na rzecz osób niepełnosprawnych i promowany był Wrocław jako miejsce przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Oprócz tego prowadzony był portal z informacjami dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia zawierający informacje o możliwości uzyskania wsparcia na terenie miasta.

TERMIN REALIZACJI: 2017-05-17 – 2017-12-31

Mikołajki 2017

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Samorząd Województwa Dolnośląskiego

CEL: Wspieranie aktywności społecznej i kulturalnej dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin z regionu Dolnego Śląska.

OPIS: W ramach zadania zrealizowaliśmy imprezę mikołajkową dla 52 dzieci z niepełnosprawnościami. Dzieci obejrzały film “Zambezia” z audiodeskrypcją i wzięły udział w spotkaniu ze Świętym Mikołajem oraz warsztatach plastycznych.

TERMIN REALIZACJI: 2017-10-01 – 2017-12-31