Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Projekty zakończone 2014

Projekty Zakończone w 2014

Zobacz czego dotyczą te projekty

Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, projekt innowacyjny

CEL: Wprowadzenie nowego narzędzia dla zwiększenia efektywności i zmniejszenia uciążliwości nauczania indywidualnego uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) i indywidualnym nauczaniem (IN).

OPISPrzeprowadzono pogłębioną analizę grupy odbiorców oraz rozwiązań i narzędzi stosowanych w Polsce i na świecie dla celów nauczania zdalnego. Opracowano i przetestowano nowy model nauczania zdalnego w czasie rzeczywistym na grupie 50 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie (w tym dzieci niepełnosprawnych).  Opracowano narzędzia dla podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami z IN i SPE.  Zorganizowano debatę oraz dwie konferencje na temat nauczania przez Internet . Opracowano i wydano publikację opisującą sposób nauczania wraz z poradnikiem metodycznym i instrukcją techniczną dla nauczycieli. Opracowano i przekazano do MEN rekomendacje dla wprowadzenia zmian legislacyjnych umożliwiających włączenie nowego modelu nauczania zdalnego do powszechnej praktyki.

Więcej o projekcie na stronie www.cnno.edu.pl

TERMIN REALIZACJI: 2012-04-02 – 2014-05-30

Sprawni w pracy

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, działanie 7.4

CEL: Wspieranie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

OPISProjekt polegał na udzieleniu osobom niepełnosprawnym wsparcia  w postaci asystenta oraz sfinansowania szkoleń i staży zawodowych w celu podniesienia kompetencji i zwiększenia możliwości znalezienia zatrudnienia. W ramach projektu 14 osób otrzymało wsparcie asystenta, uczestniczyło w szkoleniach i stażach zawodowych, korzystało też ze wsparcia psychologa i doradcy zawodowego. W wyniku udziału w projekcie 4 osoby znalazły zatrudnienie. Wsparciem objętych zostało także 5 członków rodzin beneficjentów projektu.

Fundacja realizowała projekt jako jeden z czterech partnerów lidera – Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Więcej o projekcie: http://www.umwd.dolnyslask.pl/sprawni-w-pracy/ 

TERMIN REALIZACJI: 2012-08-01 – 2014-12-31

Lato z Promykiem

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

CEL: Wspieranie aktywności społecznej dzieci niepełnosprawnych

OPISW projekcie zrealizowaliśmy szkolenia dla wolontariuszy – osób, które zgłosiły się do prowadzonego przez nas Centrum Wolontariatu, z którego usług korzystają rodzice, potrzebujący wsparcia w opiece nad swoimi niepełnosprawnymi dziećmi – oraz wycieczki, ukazujące dzieciom niewielką część walorów turystycznych Dolnego Śląska.

TERMIN REALIZACJI: 2012-08-01 – 2014-12-31

Prowadzenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych. Wrocławski Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:  Gmina Wrocław ze środków PFRON

CEL: Zaspokojenie potrzeb i podnoszenie poziomu życia osób niepełnosprawnych mieszkających we Wrocławiu

OPISZadanie polegało na zorganizowaniu i prowadzeniu punktu informacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych), ich rodzin, otoczenia oraz podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach punktu zorganizowane zostało miejsce, gdzie były udzielane informacje i porady na tematy związane z niepełnosprawnością (dotyczące m.in. kwestii zdrowotnych, prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych, psychologicznych, edukacyjnych, realizowanych programów pomocowych itp), dystrybuowane były ulotki oraz informator dotyczące działań podejmowanych we Wrocławiu na rzecz osób niepełnosprawnych i promowany był Wrocław jako miejsce przyjazne dla osób niepełnosprawnych.

TERMIN REALIZACJI: 2014-07-01 – 2014-12-31

Bajkowa jesień

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ze środków PFRON

CEL: Wspieranie aktywności społecznej dzieci niepełnosprawnych

OPISW ramach zadania zaprosiliśmy niepełnosprawne dzieci z Dolnego Śląska do teatru na trzy spektakle. Pokazaliśmy dzieciom, jak ciekawy i różnorodny jest teatr, że jest on świetnym sposobem na spędzanie wolnego czasu niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Spektaklom towarzyszyły imprezy o różnej tematyce przewodniej: powitanie jesieni ze spektaklem Bajkobusa, gala z wręczeniem stypendiów dla uczniów ze spektaklem muzyczno-teatralnym oraz spotkanie z Mikołajem z przedstawieniem w Teatrze Lalek. Działania skierowane były do dzieci niepełnosprawnych z regionu (Dolny Śląsk) oraz ich rodziców/opiekunów. Spektakle odbywały się we wrocławskich instytucjach kultury, weźmie w nich udział łącznie około 200 dzieci niepełnosprawnych z różnych powiatów województwa. W realizacji imprez wzięli udział wolontariusze fundacyjnego Centrum Wolontariatu.

TERMIN REALIZACJI: 2014-09-01 – 2014-12-31

Razem w pełni sprawni 2014

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

CEL: Uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób niepełnosprawnych w  najbliższym otoczeniu

OPISZadanie polegało na kontynuacji projektu „Razem w pełni sprawni” – w tegorocznej edycji zrealizowaliśmy warsztaty dla ok. 60 nauczycieli z ok. 30 szkół, oraz warsztaty internetowe dla uczniów. Szkoły biorące udział w projekcie zrealizowały własne projekty – etiudy filmowe – o tematyce związanej z niepełnosprawnością, innością. Etiudy były prezentowane podczas gali podsumowującej, są też prezentowane na kanale Fundacji Promyk Słońca na portalu YouTube  

TERMIN REALIZACJI: 2014-02-17 – 2014-12-31