Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Projekty zakończone 2013

Projekty Zakończone w 2013

Zobacz czego dotyczą te projekty

Masz prawo. Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:  Gmina Wrocław ze środków PFRON

CEL: Podniesienie świadomości społecznej, wyrównanie szans oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych

OPISW ramach projektu udzielano porad na temat uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych (poradnictwo psychologiczne, społeczno-prawne, techniczne, edukacyjne i zawodowe) w ramach punktu poradnictwa oraz prowadzonego portalu informacyjnego.

TERMIN REALIZACJI: 2013-04-01 – 2013-12-31

Upowszechnianie rezultatów projektu „Razem w pełni sprawni”

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

CEL: Upowszechnienie rezultatów projektu „Razem w pełni sprawni” oraz zwiększenie zasięgu jego oddziaływania o kolejne grupy uczestników.

OPISW ramach projektu zrealizowano następujące działania: przeprowadzono 3 dwudniowe warsztaty dla 62 nauczycieli, wykonano  30 projektów przez nauczycieli wraz z uczniami, przeprowadzono 2-godzinne warsztaty dla uczniów w 30 szkołach, wydano  publikację w 500 egzemplarzach, zorganizowano konferencję, w której uczestniczyło 305 osób. Uczestnicy projektu dowiedzieli się, jak budować system wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych i w jaki sposób wprowadzać tematykę niepełnosprawności do programów szkolnych, dzięki czemu mogli stać się liderami zmian postaw i zachowań w swoim środowisku i zyskali umiejętności niezbędne w życiu codziennym oraz pracy zawodowej. Uczniowie, którzy wzięli udział w realizacji projektów oraz warsztatach, zyskali wiedzę na temat współuczestnictwa w życiu z osobami niepełnosprawnymi, mieli szanse przełamać własne uprzedzenia i bariery psychiczne przed kontaktem z osobą niepełnosprawną. Przebieg projektu udokumentowany  został w publikacji, która, jako zestaw dobrych praktyk, będzie mogła być wykorzystana przez kolejne osoby / szkoły i przyczyni się do upowszechnienia i utrwalenia rezultatów projektu.

TERMIN REALIZACJI: 2013-04-01 – 2013-12-31

Mikołaj w Teatrze Lalek

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

CEL: Wspieranie aktywności społecznej dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.

OPISZadanie polegało na organizacji imprezy mikołajkowej dla niepełnosprawnych dzieci i ich opiekunów z rejonu Dolnego Śląska. Wezmą oni udział w spektaklu  teatralnym „Co krokodyl jada na obiad?” – opowieści o ciekawskim słoniku i kocie, który chadza własnymi drogami, zrealizowanym na podstawie opowiadań Rudyarda Kiplinga oraz w spotkaniu z Mikołajem, który wręczył dzieciom drobne mikołajkowe upominki. Impreza została zorganizowana w grudniu we Wrocławskim Teatrze Lalek.

TERMIN REALIZACJI: 2013-10-15 – 2013-12-31

Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

CEL: Wspieranie aktywności społecznej i kulturalnej dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.

OPISZadanie polegało na zorganizowaniu imprezy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością – uczniów szkół z województwa dolnośląskiego, stypendystów samorządowego programu „Sprawny uczeń”, podczas której wręczone zostały ufundowane przez nas stypendia. Impreza była też okazją do nawiązania nowych znajomości i dobrej zabawy z animatorami.

TERMIN REALIZACJI: 2013-12-01 – 2013-12-15

Kompleksowa i ciągła rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do 18 roku życia

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:  PFRON, zadanie zlecone w ramach konkursu IX

CEL: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

OPISW ramach projektu prowadziliśmy terapie: Biofeedback, terapię pedagogiczną, integrację sensoryczną, polaryzację, rehabilitację ruchową, logopedyczną i dogoterapię dla 150 dzieci z niepełnosprawnością.

TERMIN REALIZACJI: 2013-04-01 – 2014-03-31