Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Projekty

Projekty

Znajdź projekt dla siebie

Dolnośląskie Centrum Wsparcia Rodziny

Oferujemy bezpłatną pomoc i wsparcie rodzinom dotkniętym problemem niepełnosprawności – zarówno w czasie ciąży, jak i po urodzeniu dziecka.
Więcej o projekcie

logotyp PFRON i napis: dofinansowane ze środków PFRON

Profesjonalna kadra. Szkolenia dla otoczenia osób z niepełnosprawnościami

Oferujemy bezpłatne szkolenia dla kadry pracującej z dziećmi z niepełnosprawnościami i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, pracujących jako asystenci lub opiekunowie lub sprawujących opiekę niezawodowo, pragnących poszerzyć swoją wiedzę i podnieść kwalifikacje.
Więcej

asystentka pomaga włożyć kurtkę mężczyżnie siedzącemu na wózku

SAMO-Dzielni edycja 2

Realizacja usług asystencji dla osób z niepełnosprawnościami oraz opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Wrocławia.
Więcej o projekcie

mężczyzna na wózku na chodniku, wózek prowadzi asystent

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2021

Realizacja usług asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnościami, mieszkających we Wrocławiu.
Więcej…

A caregiver is playing with a boy with a physical disability - he is sitting in a wheelchair and smiling happily.

Opieka wytchnieniowa we Wrocławiu - edycja 2021

Zapraszamy do projektu wszystkich opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy potrzebują opieki wytchnieniowej.
Więcej…

terapeuta z dzieckiem w sali do integracji sensorycznej

Terapie finansowane przez PFRON

Prowadzenie terapii dla osób z niepełnosprawnością w wieku od urodzenia do 18 roku życia.
Więcej o projekcie

asyetntka z kobietą na wózku inwalidzkim w parku

Usługi asystenckie w powiatach woj. dolnośląskiego

Informacja na temat trwałości w ramach projektu nr RPDS.09.02.01-02-0022/16.
Więcej…

Logo i napis "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Fundacja otrzymała grant na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla
pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z
niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania w związku z realizacją zadania zlecanego dotyczącego rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami zgodnie z umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekty zakończone

Zobacz zrealizowane projekty