Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Profesjonaliści 2019

Profesjonaliści 2019

Zwiększanie kompetencji asystentów osobistych osób niepełnosprawnych
dłonie połaczone - symbolizują współpracę

Cel projektu

Celem projektu jest  podniesienie standardu usług asystenckich, świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnością – klientów Fundacji. Cele szczegółowe, które pozwolą osiągnąć ten rezultat, to:

– poprawa umiejętności i kompetencji miękkich asystentów, pracujących z osobami z niepełnosprawnością;

– podnoszenie umiejętności pracy z osobami z niepełnosprawnością i ich rodziną;

– poprawa umiejętności asystentów w zakresie udzielania wsparcia osobom z niepełnosprawnością;

W ramach projektu przeprowadzone zostaną:

Warsztaty umiejętności miękkich – superwizje –  ogólna koncepcja warsztatów zakłada realizację funkcji edukacyjnej, konsultacyjno – doradczej oraz wspierająco – wzmacniającej. Podczas warsztatów pojawiać się będą elementy związane z przekazywaniem wiedzy, wymianą doświadczeń, propozycje konkretnych rozwiązań, porady, informacje dotyczące tego, jak można postąpić w konkretnej sytuacji. Superwizja będzie się też koncentrować na sposobach rozładowania napięcia, odreagowania, radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami oraz poszukiwaniu nowych, pomocnych w pracy z klientem formach wsparcia.

  • warsztaty będą realizowane w postaci trzech trzygodzinnych spotkań dla czterech grup uczestników,
  • w każdej grupie znajdzie się około 10 asystentów,
  • termin realizacji: czerwiec – grudzień 2019 r.

Miejsce warsztatów: Wrocław

Dodatkowe informacje:
Tel. (71) 7950-951

Aleksandra Bojo – abojo@promykslonca.pl

Anna Jeżowska-Siwek – asiwek@promykslonca.pl

Fundacja “Promyk Słońca”, ul.Swobodna 8a, 50-088 Wrocław

logo i napis "Nie ma Barier - Dolny Śląsk"

Projekt współfinansowany przez Województwo Dolnośląskie

logo i napis "Urząd marszałkowski województwa dolnośląskiego - dolny śląsk www.umwd.pl "