You are currently viewing Poradnia Rodzinna 2022

Poradnia Rodzinna 2022

Poradnia rodzinna od 1.02.2022 (podobnie jak w latach 2018 – 2021) kontynuuje swoją działalność.

Dzięki współfinansowaniu Urzędu Miejskiego Wrocławia, wszystkie porady są dalej bezpłatne! W poradni nasi specjaliści (pedagog, psycholog i doradca rodziny) zajmują się udzielaniem nieodpłatnej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i innej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością, zagrożonymi niepełnosprawnością, z deficytami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania, depresją, problemami psychicznymi i innymi.

Szczegóły na stronie poradni: https://www.promykslonca.pl/2022/02/03/poradnia-rodzinna-2022/