Rodzaj poradniCena usługi Cena usługi
Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna


Badanie uzdolnień (inteligencji) – psycholog – 60 do 90 min

Diagnoza poziomu inteligencji – psycholog z opinią – 90 min

Diagnoza psycholog – procesy uwagi z opinią – 90 min

Diagnoza psycholog – profil rozwoju psychomotorycznego z opinią – 90 min

Diagnoza gotowości szkolnej z opinią (psycholog) – 90 min

Diagnoza gotowości szkolnej z opinią (pedagog) – 90 min

Diagnoza trudności szkolnych z opinią (psycholog) – 90 min

Diagnoza trudności szkolnych z opinia (pedagog) – 90 min

Diagnozy z opinią – inne przewidziane rozporządzeniem – psycholog/pedagog – 90 min

Diagnoza logopedyczna z opinią – 45 do 60 min

Konsultacja indywidualna bez opinii (psycholog lub pedagog) – 45 min

Ocena rozwoju społeczno-emocjonalnego – psycholog z opinią – 90 min

Opinia o braku przeciwskazań do wykonywania pracy przez dziecko – 45 do 60 min

Terapia indywidualna (pedagog) – 45 min

Terapia ręki – diagnoza 45 min 160 zł + 140 zł opinia na piśmie

Terapia ręki 45 min

Wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonalna z opinią:
lekarz, psycholog, pedagog, logopeda, fizjoterapeuta

Kopia opinii

350 zł

350 zł

350 zł

350 zł

350 zł

350 zł

350 zł

350 zł

350 zł

300 zł

200 zł

350 zł

200 zł

150 zł

300 zł

140 zł

1500 zł


30 zł