Rodzaj poradniWykonawca usługi Cena usługi
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (wyłącznie płatna) mgr Gadalińska Alina

mgr Orłowska Natalia

dr Szala Elżbieta

mgr Ziółkowska Marta
Diagnoza poziomu inteligencji – psycholog z opinią – 90 min – 250 zł
Ocena rozwoju społeczno-emocjonalnego – psycholog z opinią – 90 min – 250 zł
Diagonza – psycholog – procesy uwagi – z opinią – 90 min – 250 zł
Diagnoza psycholog – profil rozwoju psychomotorycznego – z opinią – 90 min – 250 zł
Diagnoza gotowości szkolnej (psycholog) – 90 min – 250 zł
Diagnoza gotowości szkolnej (pedagog) – 90 min – 250 zł
Diagnoza trudności szkolnych (psycholog) – 90 min – 250 zł
Diagnoza trudności szkolnych (pedagog) – 90 min – 250 zł
Badanie uzdolnień – psycholog, pedagog – po 250 zł każda
Terapia pedagogiczna – 45 min – 120 zł
Diagnozy z opinią – inne przewidziane rozporządzeniem – psycholog/pedagog – 90 min – 250 zł
Terapia psychologiczna – 45 min – 120 zł