Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Ogłoszenie o naborze asystentów w powiatach

Ogłoszenie o szacowaniu wartości zamówienia

prowadzonego w ramach programu "Za życiem"

logo za życiem

Fundacja „Promyk Słońca” z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100, prowadząca Publiczne Przedszkole Integracyjne „Promyk Słońca” z siedzibą ze Wrocławiu przy ul. Swobodnej 8a, realizując zadanie wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Gminy Wrocław – miasta na prawach powiatu, zwraca się do potencjalnych Wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia związane z wdrażaniem kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” (dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi).

Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia:
W celu przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia uprzejmie prosimy o złożenie odpowiedniego Formularza, tj.:
a) Formularz nr 1 – Formularz dotyczący prowadzenia zajęć w siedzibie/pomieszczeniach Fundacji „Promyk Słońca” lub
b) Formularz nr 2 – Formularz dotyczący prowadzenie zajęć w domach/miejscach przebywania dzieci objętych wsparciem (dotyczy dzieci objętych opieką hospicyjną) lub
c) Formularz nr 3 – Formularz dotyczący prowadzenia zajęć w siedzibie Przedszkola Integracyjnego nr 125 im. Janusza Korczaka z siedzibą przy ul. Ścinawskiej 10 we Wrocławiu (zajęcia planowane dla dzieci objętych opieką tej placówki )
Formularz szacowania wartości zamówienia należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:
1) w formie elektronicznej na adres: agata.szklinska@promykslonca.pl ‘; aszklinska@promykslonca.pl
lub
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Fundacji „Promyk Słońca” ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław (Vp.)

Szczegółowych informacji dotyczących szacowania wartości zamówienia udziela:
Agata Szklińska
Fundacja „Promyk Słońca”, V piętro, pok. 508 ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław tel. (71) 782 77 77 w. 508
aszklinska@promykslonca.pl
Prosimy o złożenie Formularza szacowania wartości zamówienia do dnia:
28.09.2018r. (piątek) – do godziny 15.00