Psychoterapia

 •         100 zł / 45 min

 

 • 71 782-77-77
 • odwoływanie wizyt: 71 790-56-17 lub 71 782-77-77

Realizujemy świadczenia

enel-med

CENTRUM MEDYCZNE

POLMED

MEDICOVER

GRUPA

LUXMED

Psychoterapeuta często korzysta z technik różnych nurtów psychoterapeutycznych, aby jak najpełniej odpowiedzieć na indywidualne potrzeby pacjenta.

Według psychoterapii poznawczej zaburzenia powstają na skutek nieprawidłowości pojawiających się w procesie uczenia. Terapia poznawcza ma przede wszystkim nauczyć pacjenta rozpoznawać i eliminować nieprawidłowe sposoby myślenia. By to osiągnąć, psychoterapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć, w jaki sposób powstają u niego zaburzenia emocjonalne oraz prawidłowe zachowania. Szczególną uwagę w ramach psychoterapii poznawczej zwraca się zazwyczaj na procesy poznawcze, przede wszystkim na interpretacje, myślenie, spostrzeganie i oczekiwania pacjentów. Terapię poznawczą należy zaliczyć do terapii dyrektywnych i krótkoterminowych.

Na rozwiązywaniu nieuświadomionych konfliktów emocjonalnych opiera się z kolei psychoterapia psychodynamiczna.  Podczas terapii pacjent uświadamia sobie przeżycia, które wyparł do podświadomości, identyfikuje swoje prawdziwe potrzeby i pragnienia oraz przekonuje się że wbrew odczuwanym przez niego lękom nie są one zagrażające ani niebezpieczne. Psychoterapia w tym nurcie zwykle jest długoterminowa i niedyrektywna.

W psychoterapii behawioralnej wszelkie zachowania świadczące o nieprzystosowaniu pacjenta traktowane są jako zachowania nabyte przez niego w procesie uczenia się. Stosowanie technik behawioralnych w psychoterapii bardzo często idzie w parze ze stosowaniem technik poznawczych, których głównym celem jest modyfikacja aktualnego patrzenia na świat oraz kształtowanie nowych wzorców zachowań.

Psychoterapia systemowa postrzega człowieka na tle środowiska, w którym żyje i przebywa na co dzień, przy czym środowisko to jest umieszczone w szerszym kontekście społecznym. Najważniejszym z nich jest zwykle system rodzinny, dlatego psychoterapeuci zajmujący się terapią systemową koncentrują się przede wszystkim na zależnościach i procesach zachodzących w rodzinie pacjenta. Celem działań terapeutycznych jest wyeliminowanie konkretnych problemów jednostki, ale zmiany o charakterze funkcjonalnym wymagają ukierunkowania na cały system.

Wskazania do psychoterapii u dzieci i młodzieży:

 • trudności w kontaktach i porozumiewaniu się z rówieśnikami i osobami najbliższymi
 • trudności szkolne
 • poczucie samotności, smutku, przygnębienia
 • nagłe, nieprzewidywalne zmiany nastroju
 • wybuchy złości
 • poczucie niepewności, lęk w trudnych sytuacjach
 • trudna sytuacja w domu lub w szkole

Zasięgnij porady psychoterapeuty, jeśli

 • doświadczasz niepokoju związanego z rozwojem psychicznym dziecka
 • masz trudności wychowawcze
 • chcesz zasięgnąć opinii specjalistów w zakresie rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, organizacji pomocy i leczenia w zakresie konkretnych zaburzeń psychicznych
 • podejrzewasz u dziecka występowanie zaburzeń psychicznych, nieprawidłowości rozwojowych lub zauważasz niepokojące zachowania, silne emocje