Poradnia neurologiczna

 • dr Marzena Ambicka-Ciba
 • dr n. med. Grażyna Banaszek
 • neurolog dziecięcy  150 zł
 • 71 782-77-77
 • odwoływanie wizyt: 71 790-56-17 lub 71 782-77-77

Realizujemy świadczenia

enel-med

CENTRUM MEDYCZNE

POLMED

MEDICOVER

GRUPA

LUXMED

Wczesna diagnostyka chorób neurologicznych i uszkodzeń układu nerwowego ma kluczowe znaczenie dla skuteczności leczenia. Układ nerwowy niemowlęcia jest plastyczny i istnieją duże szanse na to, by zminimalizować skutki zaburzeń wrodzonych lub nabytych. Utrwalone nieprawidłowości są znacznie trudniejsze w leczeniu.

W poradni przyjmują doświadczeni specjaliści, stosujący nowoczesne metody diagnostyczne i lecznicze:

dr Marzena Ambicka-Ciba
dr Grażyna Banaszek

Poradnia neurologii dziecięcej oferuje ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w postaci:

 • oceny rozwoju psychoruchowego niemowląt
 • diagnostyki i leczenia chorób i uszkodzeń układu nerwowego pacjentów do lat 18
 • konsultacji w zakresie leczenia, rehabilitacji i profilaktyki

Zakres oferowanych świadczeń

 • diagnostyka rozwoju niemowlęcia: asymetrie, ograniczenia ruchomości stawów biodrowych, objawy niepokojące rodziców: nadmierna płaczliwość, problemy ze snem, nadmierne napinanie się, wiotkość
 • uszkodzenia okołoporodowe, wcześniactwo, wylewy, uszkodzenia splotu barkowego, niska masa urodzeniowa, trudny przebieg ciąży i/lub porodu, ciąża mnoga
 • choroby układu nerwowo-mięśniowego: miopatie, artrogrypoza, przepukliny oponowo-rdzeniowe
 • mózgowe porażenie dziecięce (MPDz) i inne zespoły porażeniowe
 • wiotkość i rozwój spastyczny
 • encefalopatie
 • padaczka
 • opóźnienia rozwoju psychoruchowego
 • zaburzenia rozwoju intelektualnego
 • zespoły genetyczne z problemami neurologicznym (np. zespół Downa)
 • wady ośrodkowego układu nerwowego
 • ocena przebiegu rehabilitacji neurologicznej dzieci, np. z mózgowym porażeniem dziecięcym, z przepukliną oponowo-rdzeniową, po urazach
 • bóle i zawroty głowy, omdlenia, migreny
 • zaburzenia napięcia mięśniowego
 • inne objawy związane z układem nerwowym i mięśniowo-szkieletowym
 • po urazach głowy i neuroinfekcjach

Zasięgnij porady neurologa, jeśli:

 • w trakcie ciąży i/lub porodu wystąpiły komplikacje (m.in. infekcje, np. różyczka), istniało ryzyko poronienia
 • dziecko urodziło się przedwcześnie, z małą masą urodzeniową
 • niemowlę jest wiotkie lub nadmiernie się napina, często cierpi na kolki, ma problemy ze snem, często płacze i nie daje się uspokoić
 • u dziecka występują bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia/czucia, krótkotrwałe zmiany zachowania, reakcje lękowe, problemy z pamięcią i koncentracją

Centrum oferuje także:

 • Badania: USG przezciemiączkowe, EEG, EMG
 • Rehabilitację ruchową m.in. metodą Vojty, NDT Bobath, PNF, trójpłaszczyznową terapię stóp, kinezjotaping
 • Wizyty u psychologa i logopedy, terapię integracji sensorycznej (SI), wczesne wspomaganie rozwoju (WWR), zajęcia z zakresu integracji funkcji wykonawczych