Poradnia Rehabilitacyjna dla dzieci

 • dr Rozalia Gradzikiewicz – Spyrczak
 • dr Dulna Magdalena 
 • 120zł konsultacja
 • 71 782-77-77
 • odwoływanie wizyt: 71 790-56-17 lub 71 782-77-77

Realizujemy świadczenia

enel-med

CENTRUM MEDYCZNE

POLMED

MEDICOVER

GRUPA

LUXMED

Ośrodek rehabilitacji dziennej obejmuje kompleksową opieką dzieci z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi, których stan pozwala na rehabilitację bez konieczności hospitalizacji, w szczególności dzieci z:

Zakres świadczeń w ramach ośrodka rehabilitacji dziennej:

 • fizjoterapia z wykorzystaniem metod najodpowiedniejszych dla danego dziecka (metoda Vojty, NDT Bobath, PNF, SI, rehabilitacja ogólnorozwojowa (linki) i in., prowadzona przez certyfikowanych fizjoterapeutów.
 • zajęcia grupowe, szczególnie sprzyjające rozwojowi kompetencji społecznych
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym
 • zajęcia z logopedą
 • zajęcia z psychologiem
 • wczesna ocena stanu funkcjonalnego, rozwoju i postępów terapii z wykorzystaniem wystandaryzowanych metod diagnostycznych przez interdyscyplinarny zespół (lekarz i terapeuci) pracujący z dzieckiem i jego rodziną

Wskazania do objęcia opieką przez ośrodek rehabilitacji dziennej:

 • wysokie ryzyko ciążowo-porodowe
 • zespoły genetyczne
 • trwałe dysfunkcje aparatu ruchu (mózgowe porażenie dziecięce)
 • wady wrodzone oraz zaburzenia neurologiczne i ortopedyczne  (małogłowie, wodogłowie, przepukliny oponowo-rdzeniowe)
 • schorzenia metaboliczne układu nerwowego
 • dzieci z zaburzenia rozwoju psychoruchowego, ośrodkowej koordynacji ruchowej, asymetrią, napięcia mięśniowego
 • wysokie ryzyko ciążowo-porodowe

Do ośrodka rehabilitacji dziennej kieruje lekarz rehabilitacji (link). Skierowanie może również wystawić lekarz rodzinny, neonatolog, neurolog, ortopeda, chirurg; w takim przypadku należy najpierw zgłosić się do lekarza rehabilitacji w ośrodku rehabilitacji dziennej Fundacji „Promyk Słońca”.

Czas trwania rehabilitacji jest uzależniony od wieku pacjenta oraz jego indywidualnych potrzeb. Dzieci trafiają do ośrodka na minimum 3 tygodnie, a maksymalny czas trwania rehabilitacji wynosi do XXX dni zabiegowych w roku kalendarzowym. Pacjenci mogą korzystać ze świadczeń w ośrodku 1, 2 lub 3 razy w tygodniu. O częstotliwości i rodzaju zaleconych pacjentowi zabiegów  decyduje lekarz.

Do ośrodka rehabilitacji dziennej przyjmujemy pacjentów w wieku 0-18 lat.