EEG Biofeedback

Cennik
Terapia 70 zł/30 min
Cykl 10 spotkań 700 zł

EEG Biofeedback (inaczej neurofeedback lub neuroterapia) opiera się na aktywności bioelektrycznej mózgu, rejestrowanej za pomocą odpowiedniego sprzętu i oprogramowania. Terapeuta rejestruje pomiary w czasie rzeczywistym, dzięki czemu może obserwować  aktywność mózgu bezpośrednio podczas treningu. Informacje na temat pracy mózgu mogą mieć postać wizualną lub dźwiękową.

Zadaniem treningu EEG Biofeedback jest pobudzenie przewodnictwa bioelektrycznego mózgu, wytwarzanie nowych i zmiana istniejących połączeń neuronalnych. Celem jest optymalizacja procesów poznawczych i minimalizacja dysfunkcji mózgu, w których występuje nieprawidłowy rytm fal, czyli nauka i utrwalenie prawidłowej amplitudy fal mózgowych oraz wyciszenie fal o niepożądanej częstotliwości. Ponieważ mózg jest strukturą plastyczną, efekty terapii automatyzują się i poprawiają ogólne funkcjonowanie w życiu codziennym.

EEG Biofeedback w określonych sytuacjach może zastąpić farmakoterapię lub być dla niej wsparciem. Treningi EEG Biofeedback w sposób istotny podnoszą skuteczność innych rodzajów terapii. Jest to metoda, która wymaga koncentracji i wyciszenia. Jej efekty mogą być widoczne po kilku treningach, a odpowiednia ilość treningów daje perspektywę uzyskania naprawdę  trwałych efektów.

EEG-Biofeedback to metoda bezpieczna, zalecana zarówno dla osób zdrowych, które chcą, by ich mózg pracował efektywniej, jak i pacjentów z różnymi schorzeniami: neurologicznymi, psychologicznymi i psychiatrycznymi. Korzystnie wpływa na proces terapeutyczny zaburzeń istotnych z punktu widzenia nauki w szkole.

Wskazania do terapii metodą EEG Biofeedback:

 • zaburzenia pamięci i uwagi (ADD)
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • opóźnienie rozwoju mowy
 • autyzm
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • anoreksja
 • bulimia
 • nerwice
 • padaczka
 • moczenie nocne
 • zaburzenia pamięci i koncentracji
 • zaburzona samoocena
 • zaburzenia snu
 • dysleksja, dysgrafia
 • zespół chronicznego zmęczenia
 • lęki, depresje
 • stwardnienie rozsiane
 • stan po urazach i udarach mózgu