Ocena rozwoju psychoruchowego (MFDR, KORP)

Menu usługi

Więcej o przychodni

Lokalizacja

Przychodnia Promyk Słońca
ul. Swobodna 8A,
50-088 Wrocław

Godziny przyjęć

poniedziałek – piątek godz.: 7:00 – 20:00
sobota godz.: 8:00 – 15:00

Wczesne wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka

Monachijska Funkcjonalna Diagnoza Rozwojowa (MFDR)

Jest to metoda diagnostyczna do oceny rozwoju psychoruchowego małych dzieci (od 1 m.ż. do 6 r.ż).
Składa się z trzech części.
Część 1 – przeznaczona dla dzieci do 1 r.ż. Ocenia ona 8 najważniejszych funkcji psychomotorycznych, czyli: raczkowanie, siadanie, chodzenie, chwytanie, percepcję, rozumienie i nadawanie mowy, umiejętności społeczne.
Część 2 – obejmuje dzieci od 2 do 3 r. ż. i ocenia 7 funkcji rozwoju: motorykę dużą i małą, procesy poznawcze, rozumienie i nadawanie mowy, umiejętności społeczne oraz samodzielność.
Część 3 – przeznaczona jest dla dzieci od 3 do 6 r.ż. i jest kontynuacją testów dla dzieci w pierwszym roku życia i w wieku 2-3 lat.

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego dziecka (KORP)

Jest to jedno z najnowszych narzędzi standaryzowane na dzieciach polskich. Ma zastosowanie do oceny rozwoju psychoruchowego dziecka od 1 m.ż. aż do prawie 10 r.ż. (do 9 r.ż. i 11 m.ż.).

 • KORP jest narzędziem oceniającym poziom rozwoju dziecka w każdej ze sfer oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.
 • Sfery rozwoju pozwalają na ocenę poszczególnych umiejętności: rozwoju ruchowego (czyli motoryki dużej), motoryki małej i lateralizacji, spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej, komunikowania się i mowy, emocji i relacji społecznych, funkcji behawioralnych oraz umiejętności przedszkolnych i szkolnych.
 • Dodatkową korzyścią tej metody oceny jest fakt, że diagnoza dziecka służy jako podstawa do opracowania PLANU TERAPII. Indywidualny plan uwzględnia ćwiczenia każdej badanej sfery. Taki program terapeutyczny otrzymuje rodzic a ćwiczenia są opisane w taki sposób, żeby we własnym zakresie on lub terapeuta mógł realizować je z dzieckiem.

Umów wizytę u specjalisty terapeuty

mgr Sylwia Przondo

logopeda, neurologopeda, 

Ustal termin telefonicznie lub mailowo

 • 71 782 77 77 wybierz 1
 • rejestracja@promykslonca.pl
 • telefon czynny: pn.-pt. od 8:00 do 18:00

Odwołanie wizyty

 • wyślij SMS na numer 601 411 952 w treści podaj: Imię i nazwisko pacjenta/Datę i godzinę wizyty
 • telefon czynny: pn.-pt. 7:00-20:00; sb. 9:00-15:00

Cennik

mgr Przondo Sylwia

 • Ocena rozwoju psychoruchowego z opinią 120 min – 350 zł

Metody:

 • Monachijska Funkcjonalna Diagnoza Rozwojowa (MFDR)
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego dziecka (KORP)

 

Częste pytania (FAQ)

Celem terapii jest rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych, usprawnianie motoryki i kinestezji narządów artykulacyjnych, a także – we współpracy z innymi specjalistami – eliminowanie nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania aparatu artykulacyjnego (np. wady zgryzu, nieprawidłowe połykanie. Zajęcia, w zależności od potrzeb, są ukierunkowane także na stymulowanie rozwoju mowy przez zastosowanie różnych technik i pomocy logopedycznej, wzbogacanie słownictwa w mowie czynnej i biernej, kształtowanie relacji naprzemiennej stosownie do wieku dziecka.

Zasięgnij porady logopedy, jeśli:

 • coś Cię niepokoi w rozwoju mowy dziecka, jego słuchu czy budowy narządów mowy,
 • dziecko mówi przez nos,
 • dziecko podczas mówienia sepleni, wsuwając język między zęby lub ocierając nim o wargę,
 • w budowie narządów mowy występują zmiany anatomiczne,
 • dziecko zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np. g na k albo d na t (tzw. ubezdźwięcznianie, powyżej 4. roku życia),
 • nie wymawia którejkolwiek z samogłosek a, o, u, e, i, y (pod koniec trzeciego roku życia),
 • w przypadku niepełnosprawności sprzężonej, zaburzeń ze spektrum autyzmu, rozszczepu wargi i podniebienia,
 • w przypadku specyficznych trudności w nauce – dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii.

Terapią logopedyczną mogą być objęte dzieci od pierwszego roku życia.

Więcej o przychodni

Lokalizacja

Przychodnia Promyk Słońca
ul. Swobodna 8A,
50-088 Wrocław

Godziny przyjęć

poniedziałek – piątek godz:
7:00 – 20:00
sobota godz: 8:00 – 15:00