Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii

Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii

Zobacz czym zajmuje się Instytut​

Kim jesteśmy

Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii jest platformą komunikacji i współpracy różnych podmiotów badawczych i naukowych na rzecz innowacyjnych rozwiązań w diagnostyce i terapii.

naukowiec obserwuje mikroskop
synapsy w mózgu

Zadania Instytutu:

  •  propagowanie zdobyczy naukowych z zakresu diagnostyki i terapii,
  • integrowanie potencjału akademickiego, badawczego i ośrodków diagnostyczno-rehabilitacyjnych prowadzących działalność w zakresie opieki medycznej, psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej,
  •  inicjowanie kontaktów pomiędzy ośrodkami badawczo-naukowymi w Europie w celu wymiany informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w diagnostyce i terapii,
  • adaptacja metod stosowanych w świecie a nieznanych w Polsce,
  • kształcenie i doskonalenie zawodowe polskich lekarzy, terapeutów, psychologów i pedagogów,
  • opracowywanie i realizacja wspólnych programów naukowo-badawczych, terapeutycznych, szkoleniowych.