Magister fizjoterapii, absolwentka Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu (licencjat) i wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego (magisterium), a także studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pracuje przede wszystkim z dziećmi powyżej 3. roku życia z wadami postawy i skoliozami. Ukończyła szkolenia z zakresu FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz) oraz PNF (Proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe) i te metody stosuje w pracy z pacjentami. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, aby coraz skuteczniej pomagać pacjentom.