Magister fizjoterapii, absolwentka Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu, z Promykiem Słońca związana od 2013 roku. W pracy z pacjentami – a są nimi przede wszystkim niemowlęta w pierwszym roku życia – wykorzystuje głównie metodę NDT Bobath. Zgłaszają się do niej rodzice niemowląt z asymetrią, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego. Prócz szkoleń z zakresu NDT Bobath ukończyła takie szkolenia jak PNF, PNF w pediatrii, Terapia tkanek miękkich w pediatrii. Nowe umiejętności zdobywa uczestnicząc w szkoleniach ukierunkowanych na pracę z małymi dziećmi. Lubi podróżować.