Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Do zespołu Promyka Słońca dołączyła w 2016 roku. Pracuje z dziećmi w wieku od 0 do 10 lat, z deficytami rozwojowymi, niepełnosprawnością, doświadczające trudności szkolnych, emocjonalnych oraz rodzinnych. Pomaga rodzicom podnosić kompetencje rodzicielskie i wychowawcze. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Terapia pedagogiczna, a także szkolenia z zakresu terapii ręki i zaburzeń motoryki małej, stymulacji mechanizmów lewopółkulowych, symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania, terapii i edukacji dzieci z autyzmem, zaparć nawykowych i moczenia.