Magister sztuki, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej na kierunku aktor lalkarz. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu logopedii, muzykoterapii, terapii zajęciowej. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Do zespołu Promyka Słońca dołączyła w 2017 roku. Pracuje z dziećmi, których rozwój przebiega nieharmonijnie. Prowadzi m.in. ćwiczenia fonacyjne, artykulacyjne, edukacyjne, manualne, ćwiczenia koncentracji uwagi, pamięci, ćwiczenia słuchowe, logorytmiczne, rozluźnianie aparatu mowy, ćwiczenia muzyczno-rytmiczne. Jej celem w pracy z pacjentem jest nauczenie go prawidłowej wymowy, wzmocnienie języka, budowanie poczucia własnej wartości, poprawa koncentracji, uwagi i pamięci. Laureatka Nagrody Ministra Kultury – Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Nagrody Gloria Artis.