Logopeda, neurologopeda (kierunek: neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym), absolwentka filologii polskiej i pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Wrocławskim, certyfikowany diagnosta rozwoju psychoruchowego dziecka narzędziem KORP. Do zespołu Promyka Słońca dołączyła
w 2022 roku. Pracuje z przede wszystkim z małymi dziećmi z wadami genetycznymi, afazją, autyzmem, opóźnionym rozwojem motorycznym i wadami wymowy. W swojej pracy stosuje masaż z wykorzystaniem elementów terapii ustno-twarzowej, elastyczny taping logopedyczny, komunikację alternatywną (AAC), terapię apraksji mowy wg zasad motorycznego uczenia się, elementy metody werbotonbalnej, naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną. Absolwentka licznych kursów i szkoleń, m.in. z zakresu zaburzeń odżywiania, treningu karmienia, uszkodzeń narządu słuchu, zaburzeń zachowania, deficytów uwagi, regularnie uczestniczy w kongresach i konferencjach naukowych. Aktualnie w trakcie studiów magisterskich z psychologii klinicznej i kursu psychoterapii dzieci i młodzieży. Jej zainteresowania skupiają się wokół pracy z dziećmi ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi i wyzwaniami rozwojowymi.