Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, kierunek: fizjoterapia (licencjat uzyskany w 2020 roku), tytuł magistra uzyskała w 2022 roku w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu. Do zespołu przychodni Promyk Słońca dołączyła w marcu 2022 roku. Pracuje przede wszystkim z pacjentami z obniżonym napięciem mięśniowym i skoliozami, większość pacjentów to dzieci do 7. roku życia. Ukończyła kurs podstawowy PNF oraz Kinematic Taping. Chciałaby się dalej rozwijać w fizjoterapii pediatrycznej ze szczególnym uwzględnieniem skolioz. Planuje udział w szkoleniu FITS i dalszy rozwój w pracy metodą PNF.