Lek. Alicja Kalcowska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 2019 roku uzyskała tytuł specjalisty chirurgii dziecięcej.

Leczenie dzieci od zawsze było jej pasją. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując jako lekarz w Klinice Chirurgii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie oraz na Oddziale Chirurgii Dziecięcej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu. Obecnie jest zatrudniona na etacie starszego asystenta w Klinice Chirurgii
i Urologii Dziecięcej USK we Wrocławiu.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i aktualizuje wiedzę, uczestnicząc w sympozjach
i szkoleniach. Bierze czynny udział w konferencjach i zjazdach pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, którego jest członkiem.

Dziedziną, która lek. Alicję Kalcowską szczególnie interesuje, jest laseroterapia. Zastosowanie technik małoinwazyjnych i wykorzystanie nowoczesnych metod zabiegowych pozwala dziś leczyć schorzenia, które kiedyś wymagały wykonywania rozległych operacji. Laseroterapia w chirurgii dziecięcej umożliwia skuteczne i trwałe leczenie wielu problemów, które dawniej mogło rozwiązać jedynie użycie skalpela.