Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Książki » Postępy w neuroterapii

Postępy w neuroterapii​

książka dla ciebie
okładka książki - Postępy w neuroterapii

pod red. Marty Ziółkowskiej

Niniejsza publikacja powstała z myślą o początkujących i zaawansowanych terapeutach EEG Biofeedback. 

Inspiracją do napisania zawartych tu artykułów były rozmowy z terapeutami uczęszczającymi na kursy, szkolenia i warsztaty z zakresu neuroterapii w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca”.

Prezentowana przez specjalistów różnych dziedzin wiedza niewątpliwie wzbogaci warsztat terapeutów Biofeedback, zwłaszcza w zakresie planowania przebiegu oraz rozumienia celów i skutków prowadzonej terapii.Publikacja powstała w ramach realizowanego przez Fundację „Promyk Słońca” projektu „Kursy przygotowujące nauczycieli i pracowników placówek oświatowych do pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

pokl
logo Kapitał ludzki - Narodowa Strategia Spójności
unia
logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Człowiek – najlepsza inwestycja