Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Książki » Pierwsze 365 dni życia dziecka

Pierwsze 365 dni życia dziecka

książka dla ciebie
okładka książki - Pierwsze 365 dni życia dziecka

Theodor Hellbrügge, 
J. Hermann von Wimpffen 

“Dzieło Profesora Hellbrügge z Monachium stało się bez wątpienia bestsellerem także w Polsce.
Jest rozchwytywane przez Rodziców, Lekarzy, Psychologów i wszelkich Adeptów Pediatrii, traktowanej zarówno jako pole działalności zawodowej jak i za dyscyplinę naukową. Poświęcone jest bowiem ocenie rozwoju Dziecka, ściślej Niemowlęcia – opisując każdy z etapów tego bodaj najważniejszego, niepowtarzalnego i dynamicznie przebiegającego procesu w życiu człowieka.

Drogi Rodzicu, Szanowny Czytelniku, książka ta jest świetnym nowoczesnym podręcznikiem diagnostyki, umożliwiającym bezbłędne wychwycenie wszelkich odchyleń zachodzących w prawidłowym fizycznym, psychicznym i społecznym rozwoju niemowlęcia. 
Dzięki zawartym w niej wiadomościom, pozwala na sprecyzowanie indywidualnego rozpoznania rozwojowego, a w przypadku wykrycia któregoś z opóźnień – z reguły staje się podstawą do wprowadzenia niezbędnego postępowania leczniczo-rehabilitacyjnego, które wdrożone – w najwcześniejszym dzieciństwie – rokuje powodzenie. Nie przeocz tej szansy!”

prof. dr hab. n. med. Jan Pellar
Prezes Fundacji “Promyk Słońca” 
kierownik I Katedry Pediatrii 
Akademii Medycznej we Wrocławiu

Spis treści
Dlaczego napisano tę książkę
Jak powstała ta książka jako wspólne dzieło naukowców 
i fachowców z telewizji
Co powinno się wiedzieć o rozwoju dziecka, o zaburzeniach rozwoju  
i o wczesnym leczeniu 
Jakie umiejętności ma niemowlę w poszczególnych miesiącach życia 

i jak się przy tym zachowuje

W okresie noworodkowym 
W pierwszym miesiącu życia 
W drugim miesiącu życia 
W trzecim miesiącu życia
W czwartym miesiącu życia
W piątym miesiącu życia
W szóstym miesiącu życia
W siódmym miesiącu życia
W ósmym miesiącu życia
W dziewiątym miesiącu życia
W dziesiątym miesiącu życia
W jedenastym miesiącu życia
W dwunastym miesiącu życia

Jak rozwijają się najważniejsze funkcje u niemowlęcia
Rozwój raczkowania 
Rozwój siadania
Rozwój chodzenia
Rozwój chwytania
Rozwój percepcji
Rozwój zachowań społecznych
Rozwój wydawania dźwięków 
Rozwój rozumienia mowy

Jak rozwija się moje dziecko w pierwszym roku życia

NAKŁAD WYCZERPANY – KSIĄŻKA NIEDOSTĘPNA