Specjaliści

Cennik

Rejestracja

REALIZUJEMY ŚWIADCZENIA: enel-med CENTRUM MEDYCZNE, POLMED, MEDICOVER, GRUPA LUXMED

Komunikacja własnych potrzeb, myśli i emocji jest podstawową potrzebą człowieka. Osoba nierozumiana wycofuje się, staje się bierna i doświadcza frustracji.

Komunikacja alternatywna i wspomagająca to wszelkie sposoby umożliwiające osobom ze złożonymi trudnościami komunikacyjnymi odbieranie i nadawanie komunikatów. Działania te wspierają proces rozumienia mowy, zastępują komunikat werbalny, gdy osoba nie jest w stanie mówić lub go uzupełniają, gdy jest słabo rozumiana lub zasób komunikatów werbalnych jest bardzo ograniczony.

Systemowe stosowanie metody AAC:

  • dobór systemu komunikacji – w zastępstwie mowy użytkownik może posługiwać się gestami, przedmiotami, symbolami graficznymi. Najczęściej stosowane w Polsce są gesty i symbole graficzne Makaton, znaki graficzne PCS (Picture Communication System) oraz Mówik.
  • dobór pomocy komunikacyjnej: niskiej technologii, np. zestaw obrazków, przedmiotów, indywidualnie stworzona książka komunikacyjna; wysokiej technologii, m.in. komunikatory, programy komputerowe, specjalne włączniki umożliwiające osobie nawet z ciężkim porażeniem obsługiwanie komputera za pomocą spojrzenia, cmoknięcia czy mało precyzyjnego ruchu.
  • dostosowanie siedziska, które umożliwi korzystanie z narzędzi.
  • opracowanie i wdrażanie strategii komunikacyjnych umożliwiających udział w środowisku rodzinnym, edukacyjnym. Wdrożenie rodziców i nauczycieli do aktywnego udziału w budowaniu systemu komunikacji.

Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej przeznaczone są dla:

  • dzieci i dorosłych, którzy trwale lub czasowo nie mogą w pełni komunikować się werbalnie,
  • pacjentów z dysfunkcjami motorycznymi, m.in. mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia nerwowo-mięśniowe,
  • dzieci z zaburzeniami genetycznymi, których charakterystyczną cechą jest opóźniony rozwój mowy,
  • dzieci autystycznych

Doświadczenie terapeutów oraz badania nad wprowadzaniem metod AAC wskazują, że nie należy czekać, aż mowa być może kiedyś się pojawi. Możliwość skutecznego porozumiewania się wszelkimi środkami nie tylko otwiera na świat i umożliwia udział w życiu społecznym, ale również rozwija poznawczo, motorycznie i buduje kompetencję językowe.