Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Jak pomagamy

Jak pomagamy

spójrz na tabele i zobacz jak możemy Ci pomóc

Ocena stanu zdrowia dziecka

Oferowana pomoc

Konsultacje lekarzy specjalistów  (neurolog, ortopeda w Poradni Preluksacyjnej, lekarz rehabilitacji, psychiatra, nefrolog, neonatolog, okulista, reumatolog, ginekolog) – wykluczenie lub potwierdzenie zaburzeń w rozwoju dziecka, rozpoznanie określonej jednostki chorobowej.

Gdzie się zgłosić?

Przychodnia  – Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne  „Promyk Słońca”
Wrocław, ul. Swobodna 8a (wejście B)

tel. do rejestracji:  71 782 77 77 wew. 1
e-mail: rejestracja@promykslonca.pl

www.przychodnia.promykslonca.pl

Uwagi

Na wizytę w ramach NFZ potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub  specjalisty (do ginekologa dziecięcego bez skierowania).

Ocena rozwoju dziecka – Diagnoza funkcjonalna

Oferowana pomoc

Ocena poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych (komunikacja, funkcje poznawcze, koordynacja wzrokowo-ruchowa, motoryka mała, motoryka duża, percepcja). Diagnoza funkcjonalna określa słabe i  mocne strony dziecka. Jest podstawą kompleksowego postępowania terapeutycznego; na jej podstawie tworzy się dla dziecka indywidualny plan / program terapeutyczny i edukacyjny.

Gdzie się zgłosić?

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Promyk Słońca” Wrocław, ul. Swobodna 8a   (wejście B) tel.: 71 782 77 77 wew. 2 e-mail: poradnia@promykslonca.pl www. poradnia.promykslonca.pl

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna, logopedyczna

Oferowana pomoc

Diagnoza rozwoju psychoruchowego

Diagnoza gotowości szkolnej

Diagnoza trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)

Diagnoza w zakresie rozwoju mowy, wad wymowy, afazji, specyficznych zaburzeń językowych (SLI)

Gdzie się zgłosić?

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Promyk Słońca”
Wrocław, ul. Swobodna 8a
(wejście B)

tel.: 71 782 77 77 wew. 2
e-mail: poradnia@promykslonca.pl

www. poradnia.promykslonca.pl

Terapia dysleksji i innych trudności szkolnych

Oferowana pomoc

 • terapia pedagogiczna 
 • terapia i stymulowanie rozwoju funkcji wykonawczych z wykorzystaniem podłogi interaktywnej (programy: Funkcje Wykonawcze, Strategie Wczesnego Czytania)
 • terapia ręki 
 • terapia logopedyczna

Gdzie się zgłosić?

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Promyk Słońca”
Wrocław, ul. Swobodna 8a
(wejście B)

tel.: 71 782 77 77 wew. 2
e-mail: poradnia@promykslonca.pl

www. poradnia.promykslonca.pl

Terapia / rehabilitacja

Oferowana pomoc

 • rehabilitacja ruchowa (Vojta, PNF, NDT-Bobath i in.)
 • terapia psychologiczna
 • terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczna (terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny, surdopedagog, tyflopedagog)
 • EEG-Biofeedback
 • Integracja Sensoryczna (SI)
 • terapia funkcji wykonawczych
 • terapia wzroku
 • polaryzacja (przezczaszkowa stymulacja mózgu)
 • zajęcia stymulujące rozwój psychomotoryczny i społeczno-poznawczy (terapia grupowa)
 • TUS (trening umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu)

Gdzie się zgłosić?

Przychodnia  – Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne  „Promyk Słońca”
Wrocław, ul. Swobodna 8a (wejście B)

tel. do rejestracji:  71 782 77 77 wew. 1
e-mail: rejestracja@promykslonca.pl

www.przychodnia.promykslonca.pl

Gdzie się zgłosić?

Ośrodek WWR w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca”
Wrocław, ul. Swobodna 8a (wejście B)

tel.: 665 414 595
tel. 71 782 77 77 wew. 2
e-mail: poradnia@promykslonca.pl

www.poradnia.promykslonca.pl/wczesne-wspomaganie-rozwoju/

Uwagi

Wymagana opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Gdzie się zgłosić?

Program Za życiem. 
Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy 
Wrocław, ul. Swobodna 8a  (wejście B)

tel. 71 782 77 77 wew. 2
tel. 605 892 181

e-mail: zazyciem@promykslonca.pl

www.promykslonca.pl/wiodacy-osrodek

Uwagi

Wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych, a także zagrożonych nieprawidłowym rozwojem

Gdzie się zgłosić?

Program kompleksowej i ciągłej rehabilitacji dla dzieci z niepełnosprawnością. 

Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne „Promyk Słońca”

Wrocław, ul. Swobodna 8a 
Pokój 502 (V piętro)

e-mail: lpytlik@promykslonca.pl

Uwagi

Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności

Gdzie się zgłosić?

Rehabilitacja w ramach 1%.
Fundacja „Promyk Słońca”
Wrocław, ul. Swobodna 8a
Sekretariat (V piętro)

tel. 71 782 77 77 wew. 530, 531
e-mail: sekretariat@promykslonca.pl

Uwagi

Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub opinia o WWR lub dokument potwierdzający zagrożenie niepełnosprawnością

Szczegółowe informacje i formularz Wniosku o przyznanie rehabilitacji z 1% można otrzymać w Sekretariacie Fundacji

Pomoc wolontariusza

Oferowana pomoc

Wolontariusze odwiedzają dzieci w domach, pomagają w czynnościach pielęgnacyjnych, w odrabianiu lekcji; spędzają z dziećmi czas, bawiąc się, wychodząc na spacer lub do kina, aby rodzice w tym czasie mogli odpocząć, zająć się swoimi sprawami.

Gdzie się zgłosić?

Centrum Wolontariatu Fundacji „Promyk Słońca”
Wrocław, ul. Swobodna 8a
Pokój 504 (V piętro)

e-mail: centrum.wolontariatu@promykslonca.pl
tel. 71 7950-951

Uwagi

Formularze zgłoszeniowe do pobrania: www.promykslonca.pl/centrum-wolontariatu

Wsparcie asystenta

Oferowana pomoc

Asystent pomaga osobie z niepełnosprawnością w codziennym funkcjonowaniu .

Gdzie się zgłosić?

Fundacja „Promyk Słońca”
Wrocław, ul. Swobodna 8a
Dział projektów
Pokój 504 (V piętro)

tel. 603 503 396
tel. 71 7950 951
e-mail: bank.asystentow@promykslonca.pl
samodzielni@promykslonca.pl
www.promyklonca.pl/projekty

Uwagi

Dla osób z Wrocławia lub powiatów: wrocławskiego, wołowskiego, wałbrzyskiego, miasta Wałbrzych, miasta Legnica.

W przypadku dzieci – wymagane orzeczenie o niepełnosprawności.

W przypadku osób dorosłych – wymagane orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Porady

Oferowana pomoc

 • poradnictwo prawne
 • poradnictwo psychologiczne
 • poradnictwo w zakresie edukacji
 • informacje o uprawnieniach, ulgach, możliwościach uzyskania pomocy
 • pomoc w wypełnianiu wniosków dot. świadczeń i in.

Gdzie się zgłosić?

Wrocławski Punkt Informacyjny dla Osób  z Niepełnosprawnością
Wrocław, ul. Psie Budy 14/15 lok. 1a
(wejście od ul. Kazimierza Wielkiego)

czynne codziennie: 

 • pon., pt.: 8.00–16.00
 • wt., śr. czw. : 10.00–18.00

tel. 695 695 634
e-mail: poradnictwo@promykslonca.pl
www.niepelnosprawni-wroclaw.pl

 

Imprezy integracyjne – Dzień Dziecka, Mikołajki; Zajęcia dodatkowe; półkolonie i in.
Akcje charytatywne

Oferowana pomoc

Udział dzieci i ich rodzin w imprezach kulturalnych, przedstawieniach teatralnych; wyjściach do kina;

Rozwijanie zainteresowań dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.

Pomoc charytatywna.

Gdzie się zgłosić?

Fundacja „Promyk Słońca”
Wrocław, ul. Swobodna 8a
Dział projektów, pokój 504 (V piętro)

tel. 71 7 950 951
www.promykslonca.pl/projekty

Czego potrzebujesz?
(Ty lub Twoje dziecko)

Oferowana pomoc

Gdzie się zgłosić?

Uwagi

Ocena stanu zdrowia dziecka

Konsultacje lekarzy specjalistów  (neurolog, ortopeda w Poradni Preluksacyjnej, lekarz rehabilitacji, psychiatra, nefrolog, neonatolog, okulista, reumatolog, ginekolog) – wykluczenie lub potwierdzenie zaburzeń w rozwoju dziecka, rozpoznanie określonej jednostki chorobowej.

Przychodnia  – Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne  „Promyk Słońca”
Wrocław, ul. Swobodna 8a (wejście B)

tel. do rejestracji:  71 782 77 77 wew. 1
e-mail: rejestracja@promykslonca.pl

www.przychodnia.promykslonca.pl

Na wizytę w ramach NFZ potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub  specjalisty (do ginekologa dziecięcego bez skierowania).

Ocena rozwoju dziecka – Diagnoza funkcjonalna

Ocena poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych (komunikacja, funkcje poznawcze, koordynacja wzrokowo-ruchowa, motoryka mała, motoryka duża, percepcja). Diagnoza funkcjonalna określa słabe i  mocne strony dziecka. Jest podstawą kompleksowego postępowania terapeutycznego; na jej podstawie tworzy się dla dziecka indywidualny plan / program terapeutyczny i edukacyjny.

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Promyk Słońca”
Wrocław, ul. Swobodna 8a  
(wejście B)

tel.: 71 782 77 77 wew. 2
e-mail: poradnia@promykslonca.pl

www. poradnia.promykslonca.pl

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna, logopedyczna

Diagnoza rozwoju psychoruchowego

Diagnoza gotowości szkolnej

Diagnoza trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)

Diagnoza w zakresie rozwoju mowy, wad wymowy, afazji, specyficznych zaburzeń językowych (SLI)

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Promyk Słońca”
Wrocław, ul. Swobodna 8a
(wejście B)

tel.: 71 782 77 77 wew. 2
e-mail: poradnia@promykslonca.pl

www. poradnia.promykslonca.pl

Terapia dysleksji i innych trudności szkolnych

 • terapia pedagogiczna 
 • terapia i stymulowanie rozwoju funkcji wykonawczych z wykorzystaniem podłogi interaktywnej (programy: Funkcje Wykonawcze, Strategie Wczesnego Czytania)
 • terapia ręki 
 • terapia logopedyczna

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Promyk Słońca”
Wrocław, ul. Swobodna 8a
(wejście B)

tel.: 71 782 77 77 wew. 2
e-mail: poradnia@promykslonca.pl

www. poradnia.promykslonca.pl

Terapia / rehabilitacja

 • rehabilitacja ruchowa (Vojta, PNF, NDT-Bobath i in.)
 • terapia psychologiczna
 • terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczna (terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny, surdopedagog, tyflopedagog)
 • EEG-Biofeedback
 • Integracja Sensoryczna (SI)
 • terapia funkcji wykonawczych
 • terapia wzroku
 • polaryzacja (przezczaszkowa stymulacja mózgu)
 • zajęcia stymulujące rozwój psychomotoryczny i społeczno-poznawczy (terapia grupowa)
 • TUS (trening umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu)

Przychodnia  – Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne  „Promyk Słońca”
Wrocław, ul. Swobodna 8a (wejście B)

tel. do rejestracji:  71 782 77 77 wew. 1
e-mail: rejestracja@promykslonca.pl

www.przychodnia.promykslonca.pl

Ośrodek WWR w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca”
Wrocław, ul. Swobodna 8a (wejście B)

tel.: 665 414 595
tel. 71 782 77 77 wew. 2
e-mail: poradnia@promykslonca.pl

www.poradnia.promykslonca.pl/wczesne-wspomaganie-rozwoju/

Wymagana opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Program Za życiem. 
Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy 
Wrocław, ul. Swobodna 8a  (wejście B)

tel. 71 782 77 77 wew. 2
tel. 605 892 181

e-mail: zazyciem@promykslonca.pl

www.promykslonca.pl/wiodacy-osrodek

Wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych, a także zagrożonych nieprawidłowym rozwojem

Program kompleksowej i ciągłej rehabilitacji dla dzieci z niepełnosprawnością. 

Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne „Promyk Słońca”

Wrocław, ul. Swobodna 8a 
Pokój 502 (V piętro)

e-mail: lpytlik@promykslonca.pl

Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności

Rehabilitacja w ramach 1%.
Fundacja „Promyk Słońca”
Wrocław, ul. Swobodna 8a
Sekretariat (V piętro)

tel. 71 782 77 77 wew. 530, 531
e-mail: sekretariat@promykslonca.pl

Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub opinia o WWR lub dokument potwierdzający zagrożenie niepełnosprawnością

Szczegółowe informacje i formularz Wniosku o przyznanie rehabilitacji z 1% można otrzymać w Sekretariacie Fundacji  

 
 

Pomoc wolontariusza

Wolontariusze odwiedzają dzieci w domach, pomagają w czynnościach pielęgnacyjnych, w odrabianiu lekcji; spędzają z dziećmi czas, bawiąc się, wychodząc na spacer lub do kina, aby rodzice w tym czasie mogli odpocząć, zająć się swoimi sprawami.

Centrum Wolontariatu Fundacji „Promyk Słońca”
Wrocław, ul. Swobodna 8a
Pokój 504 (V piętro)

e-mail: centrum.wolontariatu@promykslonca.pl
tel. 71 7950-951

Formularze zgłoszeniowe do pobrania: www.promykslonca.pl/centrum-wolontariatu

Wsparcie asystenta

Asystent pomaga osobie z niepełnosprawnością w codziennym funkcjonowaniu .

Fundacja „Promyk Słońca”
Wrocław, ul. Swobodna 8a
Dział projektów
Pokój 504 (V piętro)

tel. 603 503 396
tel. 71 7950 951
e-mail: bank.asystentow@promykslonca.pl
samodzielni@promykslonca.pl
www.promyklonca.pl/projekty

Dla osób z Wrocławia lub powiatów: wrocławskiego, wołowskiego, wałbrzyskiego, miasta Wałbrzych, miasta Legnica.

W przypadku dzieci – wymagane orzeczenie o niepełnosprawności.

W przypadku osób dorosłych – wymagane orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Porady

 • poradnictwo prawne
 • poradnictwo psychologiczne
 • poradnictwo w zakresie edukacji
 • informacje o uprawnieniach, ulgach, możliwościach uzyskania pomocy
 • pomoc w wypełnianiu wniosków dot. świadczeń i in.

Wrocławski Punkt Informacyjny dla Osób  z Niepełnosprawnością
Wrocław, ul. Psie Budy 14/15 lok. 1a
(wejście od ul. Kazimierza Wielkiego)

czynne codziennie: 

 • pon., pt.: 8.00–16.00
 • wt., śr. czw. : 10.00–18.00

tel. 695 695 634
e-mail: poradnictwo@promykslonca.pl
www.niepelnosprawni-wroclaw.pl

 

Imprezy integracyjne – Dzień Dziecka, Mikołajki; Zajęcia dodatkowe; półkolonie i in.

Akcje charytatywne

Udział dzieci i ich rodzin w imprezach kulturalnych, przedstawieniach teatralnych; wyjściach do kina;

Rozwijanie zainteresowań dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.

Pomoc charytatywna.

Fundacja „Promyk Słońca”
Wrocław, ul. Swobodna 8a
Dział projektów, pokój 504 (V piętro)

tel. 71 7 950 951
www.promykslonca.pl/projekty

Wspieramy dzieci na różnych etapach życia

1. Żłobek

Integracyjny Żłobek „Promyk Słońca”
Wrocław, ul. Manganowa 10

2. Przedszkole

Publiczne Przedszkole Integracyjne „Promyk Słońca”
Wrocław, ul. Swobodna 8a
Wrocław, ul. Manganowa 10