Doktor nauk medycznych, specjalistka w dziedzinie pediatrii i nefrologii. Zajmuje się diagnostyką, leczeniem ambulatoryjnym i profilaktyką chorób nerek. Pracowała m.in w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego we Wrocławiu, Żłobku Telekomunikacji we Wrocławiu, przychodniach we Wrocławiu i Jelczu-Laskowicach, Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym im. J. Korczaka we Wrocławiu w Poradni Nefrologicznej dla Dzieci i na stanowisku Ordynatora Oddziału Nefrologicznego i Ostrych Zatruć tego Szpitala. Od wielu lat współpracuje z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Wierzbicach, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa. Autorka licznych artykułów naukowych i publikacji w czasopismach dla rodziców. Należy do Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej.
Obecnie na emeryturze, czynna zawodowo w zmniejszonym wymiarze godzin pracy. Lubi swoją pracę i swoich pacjentów. Nie przepada natomiast za określeniem „mały pacjent”, ponieważ pacjent to człowiek wymagający pomocy – niezależnie od jego rozmiarów – i należy w możliwe rzetelny, korzystny i skuteczny sposób rozwiązać jego problemy. Wciąż uważa, że medycyna jest sztuką, i to niełatwą.