Doktor nauk medycznych, specjalistka w dziedzinie pediatrii, specjalistka II stopnia w dziedzinie neurologii dziecięcej, epileptolog. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej (PTNK). Specjalista neurologii dziecięcej z prawie 30-letnim doświadczeniem w lecznictwie szpitalnym i ambulatoryjnym. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę w zakresie neurologii dziecięcej, epileptologii, pediatrii metabolicznej, uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz kursach krajowych i zagranicznych. Szczególnie zainteresowana problematyką leczenia padaczek lekoopornych, neurologią noworodka i niemowlęcia, diagnostyką zaburzeń napadowych i metabolicznych. Uczestniczy w badaniach klinicznych nowych leków przeciwpadaczkowych. Diagnozuje i leczy zaburzenia rozwojowe u niemowląt: asymetrie, ograniczenia ruchomości stawów biodrowych, problemy ze snem, zaburzenia napięcia mięśniowego, a także uszkodzenia okołoporodowe, i wcześniactwo. Pracuje z dziećmi z MPDz i innymi zespołami porażeniowymi, z zespołami genetycznymi sprzężonymi z problemami neurologicznymi, z wadami OUN. Ocenia przebieg rehabilitacji neurologicznej dzieci np. z MPDz, przepukliną oponowo-rdzeniową czy po urazach. W przychodni Promyk Słońca opisuje badania EEG.