Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca

Asystentura i opieka wytchnieniowa

Wsparcia udzielamy w ramach projektów:

Dolnośląskie Centrum Wsparcia Rodziny

Oferujemy bezpłatną pomoc i wsparcie rodzinom dotkniętym problemem niepełnosprawności – zarówno w czasie ciąży, jak i po urodzeniu dziecka.
Więcej o projekcie

asystentka pomaga włożyć kurtkę mężczyżnie siedzącemu na wózku

SAMO-Dzielni edycja 2

Realizacja usług asystencji dla osób z niepełnosprawnościami oraz opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Wrocławia.
Więcej o projekcie

mężczyzna na wózku na chodniku, wózek prowadzi asystent

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022

Realizacja usług asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców 5 powiatów województwa dolnośląskiego: powiatu wrocławskiego, wołowskiego, wałbrzyskiego, M. Legnica i M. Wałbrzych

Więcej…

A caregiver is playing with a boy with a physical disability - he is sitting in a wheelchair and smiling happily.

„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" – edycja 2022

Projekt adresowany jest do mieszkańców Wrocławia oraz powiatów: dzierżoniowskiego, świdnickiego i zgorzeleckiego. Wsparcia udzielamy członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Więcej…